AKO SPOZNÁME UKONČENIE KVASENIA?

Je viac možností ako to určiť. Ak máme kvas hermeticky uzavretý a použili sme kvasnú zátku, tak je proces kvasenia ukončený vtedy, keď prestanú cez zátku prechádzať bublinky.

Pri kvasení len v utesnených nádobách je možnosť kontrolovania kvasu približovaním sa s horiacou zápalkou. Keď nám zápalka zhasne smerom ku kvasu (klobúku), znamená to, že nad kvasom nieje kyslík, ale CO2, čo znamená, že kvasenie ešte prebieha. Ak zápalka horí, tak je kvasenie ukončené. Ďalším poznávacím znamením je aj prepadávanie sa klobúka (t.z. že sa ponára dovnútra).

Takéto znaky ukončenia kvasenia nám ale ešte nehovoria, či je všetok cukor premenený na alkohol. Zistíme to najlepšie až použitím fraktometra.

Ak ste zhodnotili, že kvas už je pripravený na pálenie, je potrebné ho vzduchotesne uzavrieť a uložiť na chladnom mieste až do pálenia. Neplatí to však pre hrušky, marhule, čerešne, višne a broskyne, tie by sa mali vypáliť čo najskôr po dokvasení, inak môže dojsť k tomu, že vykvasený alkohol sa začne premieňať na ocot (začne octové kvasenie) a tým sa kvas znehodnotí.

Keď už máme destilát vypálený, nesmieme zabudnúť nechať ho dobre odvetrať. Približne 4 až 6 týždňov nádobu (demižón) necháme otvorenú a na hrdlo dáme vázu, aby sa tam nedostal prach a mušky. Demižón by mal byť naplnený do ¾ nie doplna. Destilát sa musí odvetrať pri čerstvom vzduchu a tme, po odvetraní je možné ho doplniť doplna a odložiť ho do tmavej miestnosti alebo ho prikryť.