ZÁSADY VÝPOČTU POPLATKOV ZA SLUŽBY PRE PESTOVATEĽOV V PESTOVATEĽSKEJ PÁLENICI:
MICHALSKÁ PÁLENICA – TURČIANSKY MICHAL

Cena
Spotrebná daň v zmysle § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

7,04 €
- za liter 100% liehu

Poplatok za pálenie:

5,60 € s DPH
- za liter 100% liehu

Poplatok za palivo:
1,40 € s DPH - za pretečený liter
Za každú načatú várku, alebo ak natečie z jednej várky menej ako 15 litrov
15 € s DPH - paušálne

Pri dovoze vlastného paliva je potrebné na jednu várku t.j. 250 litrov kvasu 0,7 m3 dreva, v tom prípade sa poplatok za palivo nepočíta.

Orientačná konečná cena s palivom za 1 liter 52 % pálenky je:

7,70 € s DPH