PESTOVATEĽ MÔŽE ZA ZNÍŽENÚ SADZBU DANE ZA VÝROBNÉ OBDOBIE VYPÁLIŤ 43 L A. – LITROV 100%-TNÉHO DESTILÁTU T.J. 86 LITROV 50%-TNÉHO OVOCNÉHO DESTILÁTU.

VÝROBNÉ OBDOBIE JE OD 1. JÚLA BEŽNÉHO ROKA DO 30. JÚNA NASLEDUJÚCEHO ROKA.
T.J. OD 01.07.2013 DO 30.06.2014