Kontaktujte nás: (+421) 907 101 301

e-mail: info@michalskapalenica.sk

Zásady výpočtu poplatkov za služby pre pestovateľov

v pestovateľskej pálenici: Michalská pálenica - Turčiansky Michal

Spotrebná daň v zmysle § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani
z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

5,40 EUR

- za liter 100% liehu
Poplatok za pálenie:

3,25 EUR

- za liter 100% liehu
Poplatok za palivo:

0,55 EUR

- za pretečený liter
Za každú načatú várku, alebo ak natečie z jednej várky menej ako 15 litrov

7,50 EUR

- paušálne

 

 • Pri dovoze vlastného paliva je potrebné na jednu várku t.j. 250 litrov kvasu 0,7 m3 dreva, v tom prípade sa poplatok za palivo nepočíta.
Orientačná konečná cena s palivom za 1 liter 52 % pálenky je:     

4,99 EUR

 

Príklad výpočtu:

Ak zákazník napáli 20 litrov 54% pálenky tak cena sa vypočíta nasledovne:

 • 20 x 54 : 100 = 10,80 100% liehu
 • 10,80 x 5,40 = 58,32 € daň
 • 10,80 x 3,25 = 35,10 € služba
 • 58,32 + 35,10 = 93,42 spolu za pálenku
 • 20 x 0,55 = 11 € palivo
 • 93,42 + 11 = 104,42 € konečná cena za pálenku aj s palivom
 • 104,42 : 20 = 5,22 € za 1 liter 54% pálenky

 

 • Michalská-pálenica-1.jpg
 • Michalská-pálenica-2.jpg
 • Michalská-pálenica-3.jpg
 • Michalská-pálenica-4.jpg
 • Michalská-pálenica-5.jpg
 • Michalská-pálenica-6.jpg
 • palenica-bott01.jpg
 • palenica-bott02.jpg
 • palenica-bott04.jpg

Michalská pálenica

vznikla v roku 2014 zápisom do obchodného registra Okresného súdu Žilina - Vložka číslo: 18239/L, IČO: 36 697 591. Michalská pálenica sa nachádza v kúpeľnom meste Turčianske Teplice v mestskej časti Turčiansky Michal.

Práve tu je 53 návštevníkov a žiadni členovia on-line