Kontaktujte nás: (+421) 907 101 301

e-mail: info@michalskapalenica.sk

Pestovateľ je povinný pri vypisovaní žiadosti o výrobu destilátu predložiť občiansky preukaz.

Pestovateľ môže za zníženú sadzbu dane za výrobné obdobie vypáliť 43 l a. – litrov 100%-tného destilátu t.j. 86 litrov 50%-tného ovocného destilátu.

Výrobné obdobie je od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka.

t.j. od 01.07.2013 do 30.06.2014

  • Michalská-pálenica-1.jpg
  • Michalská-pálenica-2.jpg
  • Michalská-pálenica-3.jpg
  • Michalská-pálenica-4.jpg
  • Michalská-pálenica-5.jpg
  • Michalská-pálenica-6.jpg
  • palenica-bott01.jpg
  • palenica-bott02.jpg
  • palenica-bott04.jpg

Michalská pálenica

vznikla v roku 2014 zápisom do obchodného registra Okresného súdu Žilina - Vložka číslo: 18239/L, IČO: 36 697 591. Michalská pálenica sa nachádza v kúpeľnom meste Turčianske Teplice v mestskej časti Turčiansky Michal.

Práve tu je 26 návštevníkov a žiadni členovia on-line